Rapport

Identifiering av påverkan, åtgärdsbehov och åtgärdspotential i vattendrag påverkade av vattenkraft

Vattenkraften har en stor samhällsekonomisk betydelse i Sverige och utgör en grund för vår elförsörjningstrygghet och för att nå målen för förnybar energi. Samtidigt medför produktion av vattenkraft stora skador på de ekosystemen, och åtgärder för att lindra dessa är därför nödvändiga. Men åtgärderna riskerar att påverka produktionen negativt, varför avväganden måste göras.

För att kunna prioritera vilka åtgärder som ska göras var, är det viktigt att bedöma både den potentiella miljönyttan och dess påverkan på elproduktionen. Det är också viktigt att arbeta utifrån ett avrinningsområdesperspektiv, både med avseende på hur åtgärder påverkar ekosystemen knutna till vatten och hur de påverkar produktionssystemet. 

Den här rapporten ingår som en del av tre i projektet Miljöförbättringar i utbyggda älvar – en arbetsgång för att prioritera mellan åtgärder, PRIO-Kliv. Rapporten presenterar en arbetsgång som ur ett landskapsperspektiv identifierar påverkan, åtgärdsbehov och konsekvensanalys i form av miljönytta och produktionspåverkan. Övriga rapporter behandlar metodik för beräkningar av påverkan av åtgärder på produktionen av elkraft och evidensbaserade åtgärder kopplat till vattenkraft.

Nyheter

Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Bli praktikant hos oss!

Vill du pröva hur det är att arbeta i energibranschens framkant och samtidigt vara beredd att hugga in där det behövs? Kanske går du en utbildning inom energi och miljö och vill ta ett sabbatsår, eller står i begrepp att välja utbildning och vill jobba ett tag.

26 jun 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:429

Författare

Birgitta Malm Renöfält, Åsa Widén, Roland Jansson, Erik Degerman