Rapport

Syntes av Kraft och liv i vatten KLIV

Här har man studerat resultaten från projekten i forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten, KLIV mellan 2014 och 2017. Syntesen består av två delar. En omvärldsanalys som sätter resultaten i ett större sammanhang och en annan del som belyser vilka kommande utvecklingsområden som är relevanta att fokusera på inom den fortsatta utvecklingen av hållbara åtgärder i reglerade älvar.

Omvärldsanalysen presenterar det nuvarande kunskapsläget inom vattenkraften idag. Det handlar om vattenförvaltningen, energiöverenskommelsen, den nationella strategin och lagförslaget Vattenkraft och vattenmiljö.

Rapporten sammanfattar de huvudsakliga resultaten från de enskilda projekten, men syftet är framför allt att peka på eventuella kunskapsluckor och att ge förslag på fortsatt utvecklingsbehov inom området.

Nyheter

Här förbereds digitalisering i vattenkraft

Digitaliseringen är på väg in i energibranschen med stora kliv. Ett nytt referenssystemet kan underlätta omställningen. Det blev tydligt under utbildningen i hur standarden fungerar då deltagarna också fick möjlighet att tillämpa den praktiskt.

16 okt 2019


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Projektledare fossilfria transporter

Vi söker dig som vill jobba med en av vår tids största utmaningar – en fossilfri transportsektor. Är du effektiv och drivande i att hitta lösningar genom att samverka och sprida ny kunskap så är du kanske den vi letar efter!

13 sep 2019


Energiomställning för evigt?

– Energiomställningen kommer att pågå för evigt om vi inte accelererar utbyggnaden av grön energi. Just nu räcker inte investeringarna ens till för att täcka ökande efterfrågan, säger Laszlo Varro, chefsekonom på International Energy Agency (IEA).

11 sep 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:452

Författare

Anna Rönnberg, Andreas Aronsson, Peter Rivinoja och Tove Nordling