Ålyngel

Utsättning av ålyngel

Inom programmet Krafttag ål har karantäniserade ålyngel satts ut i Västerhavet sedan starten 2011.

2011: 360 000 ålyngel 

2012: 400 000 ålyngel 

2013: 441 600 ålyngel

2014: 411 000 ålyngel

2015: 333 000 ålyngel

2016: 420 000 ålyngel

Utsättningen av ålyngel gjordes främst från land men även från båt något år. Ålynglen sprider sig snabbt på utsättningslokalerna, på bara några sekunder har de gömt sig.