Göta älv

Fångst och nedtransport i Göta älv

Utvandringsfärdig blankål fiskas upp, transporteras och släpps nedströms nedersta kraftverket i vattendraget. Denna åtgärd kallas trap-and-transport.