Kvalitetskontroll

Fördjupad kvalitetskontroll

På uppdrag av programmet Krafttag ål har Håkan Wickström, Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser genomfört fördjupade kvalitetskontroller av den ål som fångas, transporteras och släpps nedströms kraftverken.

Lagan

Under 2014 genomfördes en fördjupad kvalitetskontroll genom stickprovtagning av 138 ålar från Trap & Transportprogrammet i Lagans avrinningsområde. Kontrollen fördelades på tre tillfällen där ål transporterades ner för utsättning nedströms Laholms kraftverk.
Rapport: Fördjupad kvalitetskontroll Trap and transport av ål från Lagan 2014

Motala ström

Under 2013 genomfördes fördjupad kvalitetskontroll av ål från tre transporter till nedströms kraftverken i Motala Ström. Studien gjordes från tidig till sen säsong för att på så sätt täcka in en eventuell variation över tid.
Rapport: Fördjupad kvalitetskontroll Motala ström 2013. 

Göta älv

Under 2012 genomfördes en motsvarande kvalitetskontroll vid Lilla Edet, Göta älv. Kontrollen som genomfördes vid tre tillfällen gick enligt uppdragstagaren förhållandevis bra att genomföra. Resultatet visade att en mycket stor del av ålarna kunde klassas som blankål och således kan antas vara representativa för de ålar som ska vandra till Sargassohavet för lek.
Rapport: Fördjupad kvalitetskontroll trap and transport Göta älv 2012