Lagan

Fångst och nedtransport av blankålar i Lagan

Huvudproduktionsområdet för Lagan är sjön Bolmen i västra Småland.

Lagan mynnar ut i Laholmsbukten i Halland. Insjöfiskare anlitas för att fånga ålar, som sedan transorteras förbi kraftverken i Lagan för att påbörja sin vandring mot Sargassohavet.

Bilden visar ålar som släpps ut nedströms nedersta kraftverket.

 

Läs mer om bevarandeåtgärden här. (öppnas i nytt fönster)