Mörrumsån

Fångst och nedtransport av blankålar i Mörrumsån

Sedan hösten 2011 har den tidigare ålspärren bytts ut mot ett låglutande kompositgaller med uppsamlingsanordning.

Anordningen togs i drift under våren 2012 och utvärderas mellan åren 2012-2013 av Karlstads universitet i samarbete med E.ON. Den ål som fångas transporteras och sättas ut nedströms det nedersta kraftverket i Mörrumsån.

Under 2011 och 2012 fångades drygt 1600 respektive130 utvandringsfärdig blankål i Mörrumsån.

2013 har 228 ålar flyttats förbi kraftverken för att påbörja sin vandring mot Sargassohavet.