Motala ström

Fångst och nedtransport av blankålar i Motala ström

Foto: Lars Magnell

Ål fångas i Roxen och transporteras förbi kraftverken i Motala ström till Östersjön.