Transport förbi kraftverk

Fångst och nedtransport förbi kraftverk

En åtgärd som genomförts inom Krafttag ål sedan starten 2011 är fångst och nedtransport förbi kraftverk, även kallad trap-and-transport (T&T).

År 2016 transporterades nästan 16 000 ålar förbi vattenkraftverken i Göta älv, Lagan, Ätran och Motala ström. Samma typ av åtgärd i samma vattendrag genomfördes 2015. Då blev resultatet drygt 16 000 ålar.

I vissa vattendrag har befintligt fiske i sjön uppströms anlitats, på annat håll finns fasta fångstanordningar för nedvandrande ål. Utvandringsfärdig blankål transporteras sedan och släpps nedströms nedersta kraftverket i vattendraget. 

 

I Göta älv har åtgärden följts upp genom att ett antal ål märkts och följts med ultraljudstelemetri. Uppföljningen finns dokumenterad i en rapport från HaV (öppnas i nytt fönster). Denna metod gör det möjligt att kontrollera att ålarna efter utsättning förflyttar sig ut till havet.

Tidigare utförda telemetristudier i Lagan och Mörrumsån har visat att flyttning av blankål även fungerat tillfredsställande i dessa vattendrag. Läs mer i denna rapport från Fiskeriverket. (Öppnas i nytt fönster).