Rapport

Ålens vandring förbi tre kraftverk i Rönne å

Genom att studera ålens nedströmsmigrationer förbi tre vattenkraftverk i Rönne å har kvantifiering av ålens migrationskostnader och simbeteende dokumenterats.

För att återskapa fria vandringsvägar för nedströmsvandrande blankålar i
Rönne å krävs åtgärder i syfte att reducera tidsförluster och dödlighet. Tre
olika förslag på åtgärder föreslås 1) Etablera förbipassager vid varje
kraftverk. 2) Avledning och insamling av ål vid det övre kraftverket för
vidare transport nedströms. 3) Avledning av ål till en kulvert/tub som
säkerställer förbipassage vid samtliga tre kraftverk.

Nyheter

Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Bli praktikant hos oss!

Vill du pröva hur det är att arbeta i energibranschens framkant och samtidigt vara beredd att hugga in där det behövs? Kanske går du en utbildning inom energi och miljö och vill ta ett sabbatsår, eller står i begrepp att välja utbildning och vill jobba ett tag.

26 jun 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Författare

Anders Eklöv