Rapport

Anpassning av småskaligt vattenkraftverk för ålvandring

Här har forskarna anpassat ett småskaligt vattenkraftverk för ålvandring med hjälp av numeriska strömningssimuleringar. En ny design av intagsgaller har testats som visar goda möjligheter att hindra ål att vandra genom turbinerna eller klämmas fast mot gallret.

Ett flertal olika konfigurationer av spillvägar har även simulerats och utvärderats för att mäta hastighetsfält och spillflöde. Risken är stor att ålar kan avskräckas av de stora hastighetsgradienterna vid spilluckorna och därför simuleras även en alternativ design av spillväg med en kontraktion som minskar den maximala hastighetsgradienten med ungefär 50 procent.

Resultaten visar att det är möjligt att designa ett förbättrat intagsgaller som uppfyller rekommendationerna för nedströmsvandring gällande lutning och maximala strömningshastigheter för det undersökta kraftverket.

Nyheter

Här förbereds digitalisering i vattenkraft

Digitaliseringen är på väg in i energibranschen med stora kliv. Ett nytt referenssystemet kan underlätta omställningen. Det blev tydligt under utbildningen i hur standarden fungerar då deltagarna också fick möjlighet att tillämpa den praktiskt.

16 okt 2019


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Projektledare fossilfria transporter

Vi söker dig som vill jobba med en av vår tids största utmaningar – en fossilfri transportsektor. Är du effektiv och drivande i att hitta lösningar genom att samverka och sprida ny kunskap så är du kanske den vi letar efter!

13 sep 2019


Energiomställning för evigt?

– Energiomställningen kommer att pågå för evigt om vi inte accelererar utbyggnaden av grön energi. Just nu räcker inte investeringarna ens till för att täcka ökande efterfrågan, säger Laszlo Varro, chefsekonom på International Energy Agency (IEA).

11 sep 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:399

Författare

Anders Andersson, Kjell Leonardsson, Gunnar Hellström & Staffan Lundström