Rapport

Låglutande galler och betydelsen av spaltvidd för ålpassage

Projektet har experimentellt testat hur spaltvidden för låglutande galler påverkar den avledande funktionen för ål, de hydrauliska egenskaperna och omfattningen av drivgodsproblematik. Hypotesen var att låglutande galler har en både fysisk och beteendemässig avledande funktion, vilket innebär att ål som fysiskt kan passera gallret väljer att inte göra det, utan i stället visar en preferens för flyktöppningarna.

Projektets frågeställningar delades upp i tre delområden: fiskebeteende, hydraulik och drivgodsproblematik. Fiskbeteendet som främst skulle studeras var passageeffektivitet, det vill säga andelen ål som framgångsrikt leddes in i flyktöppningen, tidsåtgång för passage samt skadeförekomst hos fisk som passerat gallret.

De hydrauliska egenskaperna vid gallret skulle studeras i form av fallförluster samt turbulens och hastighetsprofiler i anslutning till gallret. Vi hoppades även kunna relatera observerat fiskbeteende till uppmätt hydraulik vid gallret.

Avbrutet experiment
Drivgodsproblematiken skulle undersökas med avseende på gallrets självrensande effekt samt mängden passerat drivgods vid manuell rensning. På grund av förseningar av färdigställandet av rännan samt av djuretiska skäl togs beslutet att avbryta experimentet i slutet av november 2017.  

Planen är att, utanför Krafttag ål, köra två parallella galleruppställningar i rännan. En med α-galler och en med β-galler, där båda försökssektionerna i rännan är 24 meter långa, 4 meter breda och 2 meter djupa.

Nyheter

Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Bli praktikant hos oss!

Vill du pröva hur det är att arbeta i energibranschens framkant och samtidigt vara beredd att hugga in där det behövs? Kanske går du en utbildning inom energi och miljö och vill ta ett sabbatsår, eller står i begrepp att välja utbildning och vill jobba ett tag.

26 jun 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

Inte en slutrapport

Författare

Daniel Nyqvist och Olle Calles, Karlstads universitet samt David Aldvén, Vattenfall AB