Rapport

Skonsam drift av vattenkraftverk vid ålvandring

Här sammanfattas kunskapsläget kring begreppet skonsam drift och erfarenheter från andra länder. Forskarna har också intervjuat personal på vattenkraftbolag och utvärderat möjligheten att tillämpa den här typen av åtgärder vid kraftverk i de ålproducerande vattendragen i Sverige.

Skonsam drift omfattar åtgärder där driften av vattenkraftverk anpassas under blankålens vandring nedströms för att underlätta en skadefri passage. Vilken åtgärd som väljs avgörs av förutsättningarna vid det aktuella kraftverket.

Resultaten visar att det inte finns en universell driftsmodell som fungerar för alla typer av anläggningar. En av de mest avgörande förutsättningarna för tillämpning av skonsam drift är möjligheten att förutse ålarnas vandring. Det finns ett antal potentiella varningssystem för detta.

Nyheter

Här förbereds digitalisering i vattenkraft

Digitaliseringen är på väg in i energibranschen med stora kliv. Ett nytt referenssystemet kan underlätta omställningen. Det blev tydligt under utbildningen i hur standarden fungerar då deltagarna också fick möjlighet att tillämpa den praktiskt.

16 okt 2019


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Projektledare fossilfria transporter

Vi söker dig som vill jobba med en av vår tids största utmaningar – en fossilfri transportsektor. Är du effektiv och drivande i att hitta lösningar genom att samverka och sprida ny kunskap så är du kanske den vi letar efter!

13 sep 2019


Energiomställning för evigt?

– Energiomställningen kommer att pågå för evigt om vi inte accelererar utbyggnaden av grön energi. Just nu räcker inte investeringarna ens till för att täcka ökande efterfrågan, säger Laszlo Varro, chefsekonom på International Energy Agency (IEA).

11 sep 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:417

Författare

Henrik Jeuthe, Kjell Leonardsson