Rapport

Understanding downstream migration timing of European eel

Ålbeståndet i Europa har varit på tillbakagång under en längre tid. En av anledningarna till detta är dödlighet orsakad av turbiner i vattenkraftverk.

För att undvika att ålar skadas vid turbinpassage kan driften av kraftverk anpassas till när ålen vandrar. Denna studie på fem platser i södra Sverige syftade till att öka kunskapen om vandringsbeteende av Europeisk blankål genom att använda avancerade statistiska modeller för att studera hur olika miljöförhållanden påverkar ålens vandringsbeteende.

Resultaten från studien visade att ålarnas vandring kunde förklaras med hjälp av s.k. ”triggers” eller miljöparametrar som triggar vandringen.

Nyheter

Här förbereds digitalisering i vattenkraft

Digitaliseringen är på väg in i energibranschen med stora kliv. Ett nytt referenssystemet kan underlätta omställningen. Det blev tydligt under utbildningen i hur standarden fungerar då deltagarna också fick möjlighet att tillämpa den praktiskt.

16 okt 2019


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Projektledare fossilfria transporter

Vi söker dig som vill jobba med en av vår tids största utmaningar – en fossilfri transportsektor. Är du effektiv och drivande i att hitta lösningar genom att samverka och sprida ny kunskap så är du kanske den vi letar efter!

13 sep 2019


Energiomställning för evigt?

– Energiomställningen kommer att pågå för evigt om vi inte accelererar utbyggnaden av grön energi. Just nu räcker inte investeringarna ens till för att täcka ökande efterfrågan, säger Laszlo Varro, chefsekonom på International Energy Agency (IEA).

11 sep 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2014:51

Författare

Stein F, Calles O, Hübner E, Östergren J & Schröder B