Rapport

Utvärdering av sonar som varningssystem för nedströms ålvandring

Här har tre typer av sonarkameror utvärderats som tänkbar teknik för att detektera nedströms utvandrande blankålar. Tekniken skulle ge en förvarning om vandrande ålar och medföra en möjlighet att i realtid ställa om kraftverken till så kallad skonsam drift.

Resultaten visar att en av sonarkamerorna hade för dålig upplösning för att med absolut säkerhet kunna identifiera ål. Det gör att den lämpar sig dåligt som varningssystem i vattendrag av Göta älvs storlek. 

I mindre vattendrag skulle de två andra kameratyper som har undersökts kunna användas för att övervaka ålens vandring. En förutsättning är att man vet var i vattenmassan som ålarna förväntas simma och att en representativ andel av de vandrande ålarna simmar så att de passerar fritt i kamerans synfält.

Nyheter

Här förbereds digitalisering i vattenkraft

Digitaliseringen är på väg in i energibranschen med stora kliv. Ett nytt referenssystemet kan underlätta omställningen. Det blev tydligt under utbildningen i hur standarden fungerar då deltagarna också fick möjlighet att tillämpa den praktiskt.

16 okt 2019


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Projektledare fossilfria transporter

Vi söker dig som vill jobba med en av vår tids största utmaningar – en fossilfri transportsektor. Är du effektiv och drivande i att hitta lösningar genom att samverka och sprida ny kunskap så är du kanske den vi letar efter!

13 sep 2019


Energiomställning för evigt?

– Energiomställningen kommer att pågå för evigt om vi inte accelererar utbyggnaden av grön energi. Just nu räcker inte investeringarna ens till för att täcka ökande efterfrågan, säger Laszlo Varro, chefsekonom på International Energy Agency (IEA).

11 sep 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:460

Författare

Henrik Jeuthe, Arne Fjälling