Program

Miljöprogram vattenkraft

Det finns behov av ny kunskap och en ökad kompetens om åtgärder inför beslut om investeringar i vattenkraft. För vattenkraftföretagen handlar det framför allt om att på bästa sätt utnyttja, förvalta och förnya sina anläggningar med hänsyn till ekonomi, miljö och dammsäkerhet.

Det här är ett komplement till våra andra miljörelaterade forsknings- och utvecklingsprogram inom vattenkraftområdet. Programmet ska snabbt och effektivt kunna ge svar på frågor och består av projekt med en begränsad omfattning i tid och pengar.

Målet är att stärka kunskapen om tänkbara åtgärder för en ökad möjlighet till fri passage för djur, växter, sediment; förbättrade lek- och uppväxtområden och lokalt anpassade flöden i vattendrag med vattenkraft. 

Vattenkraftföretagen arbetar kontinuerligt med förbättringar av de ekologiska förutsättningarna i vattendragen. Forskning och utveckling på miljöområdet genom Energiforsk sker i programmet Kraft och liv i vatten, KLIV som drivs i samverkan med HaV, Vattenmyndigheterna och Energimyndigheten. Ett annat exempel är programmet Krafttag ål som också drivs i samverkan mellan HaV och vattenkraftföretagen. 

Hänt inom programmet

Bättre med naturlika fiskvägar?

Antalet fiskvägar förbi vattenkraftsanläggningar ökar i Sverige, och det gör också kraven på att de ska vara funktionella och effektiva. Nu finns en checklista som kraftverksägare kan använda för att värdera kostnader i relation till de ekologiska vinsterna.

8 mar 2018


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Elin Hellmér
0704154807

Uppdragsgivare

Vattenfall Vattenkraft AB, Fortum Generation AB, Sydkraft Hydropower AB, Statkraft Sverige AB, Skellefteå Kraft AB, Holmen Energi AB, Jämtkraft AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Mälarenergi, Sollefteåforsens AB, Karlstads Energi AB och Jönköping Energi AB.