Om programmet

Om Miljöprogram vattenkraft

Programmets har en styrgrupp som beslutar vilka projekt som ska genomföras. Gruppen består av representanter från de medverkande vattenkraftföretagen.