Om programmet

Om Miljöprogram vattenkraft

Programmets har en styrgrupp som beslutar vilka projekt som ska genomföras. Gruppen består av representanter från de medverkande vattenkraftföretagen.

Kommunikation och resultatspridning från programmet ska bidra till att ny kunskap från forskningen används av myndigheter och andra beslutsfattare för att underlätta miljöförbättrande åtgärder i vattenkraften och påskynda beslut i tillståndsärenden.

Programmets resultat vänder sig till vattenkraftföretag, till företrädare för centrala, regionala och lokala myndigheter, konsulter och intresse- och branschorganisationer inom energi, natur- och miljövård.