Program

MonitorX

Just nu pågår en digital revolution där etablerade affärsmodeller, underhållsstrategier och processer kan effektiviseras med hjälp av datainsamling och modellering. Nya koncept, metoder och modeller, exempelvis industri 4.0, maskininlärning, internet of things ger nya möjligheter att effektivisera drift och underhåll av befintliga vattenkraftverk.

Energiforsk deltar i det norsk/svenska samarbetsprojektet MonitorX som samlar ett 30-tal vattenkraftföretag, leverantörer och forskningsorganisationer. Verksamheten drivs i konkreta fallstudier, där komponenter i olika anläggningar instrumenteras, modelleras och analyseras. Projektledare är Thomas Welte från SINTEF. Mer information om projektet finns på MonitorX egen hemsida

Den 9 maj, 2019, ordnar vi ett seminarium om digitalisering i vattenkraften med fokus på prediktivt underhåll. Här hittar du mer information och anmälan.

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35

Till MonitorX hemsida

Konferens om digitalisering 9 maj