Program

MonitorX

Just nu pågår en digital revolution där etablerade affärsmodeller, underhållsstrategier och processer kan effektiviseras med hjälp av datainsamling och modellering. Nya koncept, metoder och modeller, exempelvis industri 4.0, maskininlärning, internet of things ger nya möjligheter att effektivisera drift och underhåll av befintliga vattenkraftverk.

Energiforsk har deltagit i det norsk/svenska samarbetsprojektet MonitorX som samlade drygt 35 vattenkraftföretag, leverantörer och forskningsorganisationer. Verksamheten drevs i konkreta fallstudier, där komponenter i olika anläggningar instrumenterades, modellerades och analyserades. Projektledare var Thomas Welte från SINTEF. Mer information om projektet finns på MonitorX egen hemsida. Projektet är avslutat och dokumentationen kommer inom kort.

Den 9 maj, 2019, ordnades ett seminarium om digitalisering i vattenkraften med fokus på prediktivt underhåll. Dokumentation finns i form av både videofilmer och presentationer.

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35

Till MonitorX hemsida

Konferens om digitalisering 9 maj