Program

Påverkan av yttre nät in i kärnkraftsanläggningar GINO

Här ska forskning ta reda på hur händelser och störningar i elnätet påverkar olika komponenter i en kärnkraftsanläggning. Programet, som kallas Grid interference on nuclear power plant GINO, kommer att lösa en rad tekniska problem kring resonansfenomen från yttre nät.

Syftet är att skapa en helhetssyn vad gäller påverkan av yttre nät in i kärnkraftsanläggningen. Forskningen ska också lösa olika specifika tekniska problem kring påverkan av yttre nät. Under programmets första år kommer vi ha fokus på att hitta lösningar för att klara påverkan på komponenter. Vi kommer också att ta fram utbytesstrategier och studeraelektromekaniska resonansfenomen från yttre nät.

Kommunikation och resultatspridning från forskningen sker på engelska. 

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35

Uppdragsgivare

Fortum, Karlstads Energi, Skellefteå Kraft, Teollisuuden Voima, Uniper, Vattenfall samt Strålsäkerhetsmyndigheten.