Program

Resurs- och klimateffektiv skogsindustri

Här ska vi hitta lösningar på massa- och pappersindustrins utmaningar inom energiområdet. Fokus ligger på energieffektivisering och framför allt på att studera hur lågvärdig värme kan nyttiggöras. Forskningen kommer också att studera sidoströmmar av organiskt material för bränsleframställning.

Forskningen tar sikte på handfasta projekt kring de problem som upplevs på massa- och pappersbruken. Projekten kommer i första hand att titta närmare på hur lågvärdig energi kan nyttiggöras, hur organiska restprodukter kan komma till användning, hur man kan öka mängden inhemskt producerade högvärdiga biobränslen på bruken samt på processventilation.

Programmet handlar inte om framställning av nya material, produkter eller tjänster med skogen som råvara. FoU kring detta hanteras av Skogsindustriernas strategiska innovationsområde BioInnovation.

Vi har en årlig budget på 650 000 SEK och bakom programmet står 12 svenska massa- och pappersbruk samt ÅForsk.

Ansvarig

Helena Sellerholm
08-677 26 77​

Uppdragsgivare

 • BillerudKorsnäs i Frövi
 • BillerudKorsnäs i Gruvön
 • BillerudKorsnäs i Gävle
 • BillerudKorsnäs i Karlsborg
 • BillerudKorsnäs i Skärblacka
 • Munksjö Aspa
 • SCA i Munksund
 • SCA i Obbola
 • SCA i  Östrand
 • Södra Cell i Mönsterås
 • Södra Cell i Mörrum
 • Södra Cell i Värö
 • Åforsk

Ladda ner