Organisation

Programstyrelse

Programstyrelsen beslutar om användningen av forskningsprogrammets insamlade medel. Varje deltagande verksamhet har en ledamot i Programstyrelsen.

Programstyrelsen har följande ledamöter:

Kristian Elvemo, SCA Munksund (ordförande)
Niclas Ahnmark, SCA Obbola
Dan Björk, Munksjö Aspa
Tord Hultberg, Södra Cell Mönsterås
Anders von Dolwitz, BillerudKorsnäs Gruvön
Mattias Eriksson, SCA Östrand
Bertil Lundberg, BillerudKorsnäs Skärblacka
Ola Nilsson, BillerudKorsnäs Karlsborg
Linda Rudén, Södra Cell Värö
Håkan Yderling, BillerudKorsnäs Gävle
Anders Wallin, BillerudKorsnäs Frövi
Johan Isaksson, Södra Cell Mörrum

Helena Sellerholm på Energiforsk är sammankallande och deltar som föredragande och sekreterare vid programstyrelsens möten.