Projekt

Utveckling av en tillämpad kurs i tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem

Kursen ska sträcka sig över 3 dagar och vara inriktad mot praktiska analyser som är vanligt förekommande inom elnät. Kursen riktar sig till elever med ingenjörskompetens eller jämförlig arbetslivserfarenhet.

Kursutvecklingen har följande mål:
- En guide i hur en tillförlitlighetsanalys bör genomföras.
- Fallstudier från Energiforskrapport 2015:105.
- Praktisk tillämpning i lättillgängligt verktyg (Excel).

Teori

 • Grundläggande begrepp: A, U, felintensitet, reparationstid, SAIFI, SAIDI…
 • Rita och beräkna blockdiagram för att från enskilda komponenters A/U beräkna systemets A/U
 • Utifrån ovanstående beräkna förväntad SAIFI, SAIDI, EENS och kundavbrottskostnad.
 • Hitta källor till data för att bestämma felintensitet (Egen feldata, DARWin, IEEE….).
 • Skatta genomsnittlig konstant felintensitet från egen feldata.
 • Skatta åldersbaserad felintensitet från egen feldata.

Praktisk tillämpning

 • Fokus på teori applicerat på övningsuppgifter för hand för förståelsen.
 • Skatta felintensitet från större datamängd m.h.a. Excel. (”Lösning” i Excel bifogas)
 • Ta hjälp av Excel för att beräkna index på lite större nät. (”Lösning” i Excel bifogas)
 • Gör tillförlitlighetsanalys baserat på två/tre fallstudier från Energiforsk 2015:105.
 • Diskutera 2015:105.

Kursmaterial

 • Energiforskrapport 2015:105. Exempel och viss teori. Lämnas med fördel ut i förväg för förstudier.
 • Kurskompendium med teorin som tas upp, med övningsuppgifter och en guide för att genomföra en tillförlitlighetsanalys av typen som finns i Energiforskrapporten 2015:105.
 • Excelark med manual för att skatta och visualisera felintensitet (konstant/åldersberoende) från feldatamängd. Mål att vara ganska generellt.
 • Excelark med manual för att beräkna förväntat A, U, index m.m. för relativt enkla nät. Mål att vara ganska generellt.
 • Lösningsförslag för övningsuppgifterna där ovanstående Excelark används.

 

Om projektet

Projektledare

Patrik Hilber, H2L Grid Solutions