Program

Smarta elnät

Intresset för att utveckla elsystemet i riktning mot nya produktions- och förbrukningsmönster är stort eftersom klimatpåverkan behöver minska. Målet här är att göra mätningar av tillståndet i nätet för att kunna styra flödet av el och kunna byta information mellan olika aktörer på elmarknaden.

Nyttan med ett smart elnät är att elproducenter, elnätsägare och kunder kan få säkrare och effektivare leveranser, men också relevant information till exempel om avbrott.

Ett smart elnät underlättar även för producenter, nätägare och elhandlare eftersom informationsunderlag finns tillgängligt för att utföra reparationer och underhåll, identifiera bortkopplade kunder och genomföra spänningsstyrning enklare och till lägre kostnader.

En förändrad produktion och ett annorlunda konsumtionsmönster av el ger också en samhällsnytta genom att det blir en minskad miljöpåverkan och lägre förluster i överföringen av energi.

 

 

Hänt inom programmet

Ständigt utbyte av erfarenheter

Ett viktigt projekt i forskningsprogrammet Smarta elnät handlar om att införa en standard för automation i eldistributionsnätet. Projektet genomför regelbundna nätverksträffar där nyheter och erfarenheter sprids och diskuteras i energibranschen.

9 maj 2018


Människans roll i energisystemet

Det finns en vision om smarta elnät som förutsätter att hushållen aktivt ska medverka genom att använda ny teknik och att balansera sin elanvändning. Men det saknas kunskap om hur tekniken för smarta elnät ska designas och implementeras för att passa in i människors vardag visar en ny studie.

20 feb 2018


Informationsutbyte ökar säkerheten

Dagens kraft- och industriföretag har höga krav på att kontrollanläggningar ska vara flexibla och framtidssäkra. Det finns också krav på ett aktivt utbyte av information mellan driftcentraler i olika länder.

4 sep 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Bättre prissättning och skräddarsydda elavtal

– På Mälarenergi Elnät arbetar vi ständigt med att förbättra våra tariffer så att de reflekterar kostnadsdrivare, allt för att göra det bättre för våra kunder, säger Johanna Rosenlind apropå nya forskningsresultat från programmet Smarta elnät om hur elkunder kan kategoriseras.

16 mar 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Smarta elnät är framtiden

Under torsdagen höll programmet Smarta elnät ett seminarium i Almedalen om utmaningarna med förnybara energikällor då spännande forskningsresultat om mätning, tariffer, kunder och infrastruktur redovisades.

8 jul 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Susanne Stjernfeldt
08-677 ​27 51

Uppdragsgivare

Sveriges Ingenjörer (Miljöfonden), Vattenfall Eldistribution, Ellevio, Svenska kraftnät, Trafikverket, Göteborg Energi, Elinorr Ekonomisk förening, ABB, Mälarenergi Elnät, Kraftringen Nät, Jämtkraft, Elsäkerhetsverket, NCC Construction Sverige, Akademiska hus, Umeå Energi Elnät, Öresundskraft, Karlstads Elnät, Jönköping Energi Nät, NKT Cables, Halmstad Energi & Miljö Nät, Falu Elnät, Borås Elnät, Luleå Energi, AB Borlänge Energi och C4 Elnät