Mål och framgångskriterier

Främja användning och bygga kompetens

Programmet verkar för ökade möjligheter att integrera solceller i samhället, en konkurrenskraftig svensk solcellsindustri samt långsiktig kompetensuppbyggnad.

Målet är att inom solcellsområdet bidra till:

Att ta fram kunskap som ger ökad möjlighet att integrera solceller i staden, byggnaden och smarta elnät.

Framgångskriterier för det målet är att:

  • minst 5 projekt har lett till minst en vetenskaplig tidskrifts- eller konferensartikel med kollegial granskning (peer review),
  • minst 2 projekt som fokuserar på samhällsvetenskapliga forskningsfrågor har lett till publicering i vetenskapliga tidskrifter med kollegial granskning.

Att utveckla och demonstrera nya konkurrenskraftiga produkter och tjänster som främjar etablering av solceller i Sverige.

Framgångskriterium för det målet är att:

  • minst 2 produkter/tjänster som ger ökad möjlighet att integrera solceller i staden, byggnaden och smarta elnät kommer ut på marknaden.

Långsiktig kompetensuppbyggnad hos aktörer som investerar i, planerar för, beställer, installerar, äger och/eller driver solcellsanläggningar, liksom inom akademi och institut.

Framgångskriterier för det målet är att:

  • minst 50 % av projekten har genomförts i samverkan mellan minst två av följande aktörsgrupper: användare, beställare, driftstekniker, installatörer, planerare och forskare från akademi eller institut,
  • minst 5 populärvetenskapliga artiklar i branschtidningar och övrig media.