Program

Standardisering genom Svenska institutet för standarder SIS

Betydelsen av standardisering ökar inom energiföretagen. Det tillkommer successivt nya och angelägna områden, till exempel standarder för hållbarhet och ursprungsgarantier för bioenergi. Här samordnar vi energiföretagens standardisering inom Svenska institutet för standarder SIS som är en fristående ideell förening med medlemmar från den privata och offentliga sektorn.

Vi erbjuder energiföretagen hjälp med att kontinuerligt följa utvecklingen och att påverka standarder och riktlinjer inom branschen. Genom programmet samordnas de företag och organisationer som har identifierat ett behov av överenskommelser för att utveckla sina varor och tjänster. Det är till exempel privata och offentliga organisationer, globala företag, myndigheter, kommuner och landsting, branschföreningar och frivilligorganisationer. Målet är att underlätta handel och innovation och att effektivisera verksamheter.

Programmet bevakar och driver frågor kring de standarder som berör den svenska energibranschen. Det kan handla om material, teknik, miljö och säkerhet. Genom programmets engagemang i Svenska institutet för standarder representeras de svenska energiföretagen också i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att svenska energiföretag också är med och driver utvecklingen internationellt inom energiområdet.

Vi arrangerar också ett seminarium vartannat år som speglar nyheter och resultat från de tekniska kommittéerna som är knutna till SIS. Seminariet fokuserar också på trender som påverkar eller drivs av standardiseringen och är en inspirationskälla för de personer som representerar energibranschen i arbetet med standardisering.

Hänt inom programmet

Har energibranschen glömt vikten av standardisering?

Det var temat på ett öppet seminarium om standardisering som nyligen hölls och som belyste vilka fördelar olika typer av standarder medför bland annat genom vittnesmål från flera engagerade energiföretag.

13 nov 2017


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Susanne Stjernfeldt
08-677 ​27 51

Uppdragsgivare

Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät. 

Ladda ner

Protokoll SIS 2019 #1
pdf 303,9 kB
Protokoll SIS 2019 #2
pdf 229,6 kB
Protokoll SIS 2019 #3
pdf 146,3 kB
Strategidokument
pdf 75,1 kB