Seminarium

Seminarium 2017

Den 9 november 2017 samlade Energiforsk, i samarbete med Swedish Standard Institute, SIS och SEK Svensk Elstandard, energibranschen till ett öppet seminarium om standardisering inom energiområdet. Sverige har i många avseenden varit en framgångsrik föregångare på standardisering inom vitt skilda områden. Vårt systematiska och proaktiva deltagande i standardiseringsarbetet har bidragit till att många svenska exportföretag har blivit framgångsrika i olika branscher, inte minst inom energiområdet.

Seminariedeltagarna kunde lyssna och diskutera intressanta frågeställningar. Det handlar bland annat om hur standardisering påverkar verksamheten i svenska energiföretag, hur standardisering och ekonomi hänger ihop och hur vi kan engagera fler för att stärka svensk konkurrenskraft. Under seminariet gav vi också tips på olika framgångskoncept. Läs mer och ladda ner presentationerna här!