Examensarbeten

Examensarbeten inom SVC

Här publicerar vi länkar till de examensarbeten som har utförts inom Svenskt vattenkraftcentrum.

Future frequency control services in the Nordic power system
Helena Olsson, 2017, VRD/Uppsala Universitet 

Framtagande av analysunderlag i programmet IntelliDAM
Ett examensarbete om fyllningsdammar och instrumentering
Maja Nordstrand, 2017, VRD/Uppsala Universitet

Kartläggning av frekvensreglering i det nordiska synkrona kraftsystemet
Ny strategi för balansregleringar från driftplaner
Karl-Oskar Sandberg, 2016, VRD/Uppsala Universitet

Damper winding fault detection in Synchronous Machines
Fredrik Holmgren, 2016, ABB/Uppsala Universitet

Electrical Surge Protection at Hydropower Plants
Martin Ölund, 2016, Fortum/Uppsala Universitet

Testbänk för turbinregulator
Anders Vårdenius Lindqvist, 2016, VRD/Uppsala Universitet

Operation dependent costs of non-optimal hydropower production
Effects on the operational pattern of the Small Lule River
Joel Lännevall, 2016, VRD/Uppsala Universitet
Reläskyddssystem för småskalig vattenkraft
En fallstudie för rekommenderad uppgradering av reläskyddssystem
Anders Edberg, 2016, SWECO/Uppsala Universitet
William Johnsson, 2015, Voith/Uppsala Universitet
En fallstudie av ett litet vattenkraftverk och ett högt flöde 
Mikael Gidstedt, Statkraft/Uppsala Universitet
Frequency control
Pay for performance 
Elin Dahlborg, 2015, VRD/Uppsala Universitet
Wireless control and measurement system for a hydropower generator with brushless exciter http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A825652&dswid=-9602 
Fredrik Evestedt, 2015, Uppsala Universitet
Active rectification and control of magnetization currents in synchronous generators with rotating exciters Implementation of the SVPWM algorithm using MOSFET technology http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A840132  
Tomas Johansson, 2015, Uppsala Universitet
Förbrukningsflexibilitetens potential och påverkan på kraftsystemet: Med fokus på automatisk frekvensreglering genom styrning av kylskåp http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A851225 
Sandra Ly och Linda Thell, 2015, SVK/Uppsala Universitet
Short-term regulating capacity and operational patterns of The Lule River with large wind power penetration http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:742524 
Joakim Lönnberg, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Säkerhetsklassificering av dammar: En kartläggning av system i Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Kanada och USA http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:667859 
Johan Berg, Maria Lidner, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Safety Analysis of the Baihetan Dam: By Investigating the Pressure Distribution on the Plunge Pool Floor http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:677971
Viktor Gårdö, Yasmin Lindholm, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Nya utmaningar för småskalig vattenkraft : Konsekvensutredning av Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande 2013:69. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A742389&dswid=1164 
Emma Hagner, 2014, SWECO/Uppsala Universitet
Evaluation of Impacts from River Engineering Measures at Nanjing Reach of Yangtze River: An Application of Hydrodynamic Modelling and Sediment Transportation Simulations http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A761902&dswid=-1719
Marcus Palmquist, Daniel Håkansson, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Seepage, Solute transport and Strain-stress Analysis of Ashele Tailings Dams http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:768808/FULLTEXT01.pdf 
Marcus Gunnteg, Marcus Holmqvist, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Fotogrammetrisk analys av kornstorleksfördelningeni erosionsskydd vid kraftverksdammar http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:733857  
Annicka Bäcklund, 2014, VRD/Uppsala Universitet
Validering av glidande statorfötter på Hissmofors G6 och G7 http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A783224&dswid=7619  
Martin Karlsson, Jämtkraft/Norconsult/Uppsala Universitet
Utredning av frekvensregleringens påverkan på mekanisk utrustning i en kaplanturbin http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A795445&dswid=1458  
William Forsström, Skelleftekraft/Uppsala Universitet 
Evaluation of Nordic Generator Technical Requirements Appendix 4
Evaluation of Nordic Generator Technical Requirements Appendix 4: A rotor dynamic analysis of Harsprånget and Midskog
 
Erik Nilsson, 2014, Andritz Hydro/LTU
Numerical study of jet flow characteristics of high head and large discharge spillways 
Numerical study of jet flow characteristics of high head and large discharge spillways
 
Lisa Gerdin och Mira Rosengren-Keijser 2014, VRD/Uppsala Universitet
Non-invasive techniques for condition monitoring of electrical machines 
Non-invasive techniques for condition monitoring of electrical machines
 
John Sjölander)2014, ABB/Uppsala Universitet
Säkerhetsklassificering av dammar 
Säkerhetsklassificering av dammar: En kartläggning av system i Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Kanada och USA
 
Johan Berg, Maria Lidner 2014, Svenska Kraftnät/ Uppsala Universitet
Frequency Control: Optimal distribution of FCR-N in real-time
Frequency Control: Optimal distribution of FCR-N in real-time
 
Linda Ekmarker 2014, VRD/Uppsala Universitet
Productivity Improvements in Assembly: Vertical synchronous generators; Stator Core and Rotor Rim 
Productivity Improvements in Assembly: Vertical synchronous generators; Stator Core and Rotor Rim
 
Karl Åström 2014, Voith Hydro/Uppsala Universitet
Design of an Alternative Frequency Controller for Hydropower Stations 
Design of an Alternative Frequency Controller for Hydropower Stations: Reducing the 60-second Floating in the Grid Frequency of the Nordic Power System
 
Camilla Odelbrink 2014, VRD/Uppsala Universitet
Implementering av en PSS i Trängslets kraftstation 
Implementering av en PSS i Trängslets kraftstation 
L. Illis, 2013, Fortum/Uppsala Universitet
Market requirements for pumped storage hydropower profitability
Market requirements for pumped storage hydropower profitability 
A case study of Juktan, K. Salevid, 2013, Vattenfall R&D/Uppsala Universitet 
Förstudie för kvalitetssäkring av glidande förband vid Hissmofors vattenkraftstation
Förstudie för kvalitetssäkring av glidande förband vid Hissmofors vattenkraftstation: Specifikt för aggregat G6 och G7,
A. Rasmussen, 2013, Norconsult och Jämtkraft/Uppsala universitet 
Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO
Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO
, M. Lundbäck, 2013, Svenska Kraftnät/Uppsala universitet
AVR for synchronous generator with a six-phase PM alternator and rotating excitation system,
AVR for synchronous generator with a six-phase PM alternator and rotating excitation system
,
B. Ivanic, 2013, Uppsala universitet  
An automatic voltage regulating system with Bluetooth communicating devices for brushless excitation of a synchronous generator
An automatic voltage regulating system with Bluetooth communicating devices for brushless excitation of a synchronous generator,
E. Tibebu, 2013, Uppsala universitet