Rapport

Ekodesign och nya standarder för transformatorer

Transformatorer med höga energiförluster får inte längre tillverkas inom EU eller föras in i EU. Det regleras i en ny förordning av EU-kommissionen enligt direktivet för ekodesign av transformatorer. Till förordningen hör också nya Europastandarder för distributions- och krafttransformatorer. Samtidigt har det gjorts revideringar av IEC 60076-serien för krafttransformatorer de senaste åren.

För att uppnå energieffektiviseringsmålet har den Europeiska kommissionen upprättat rättsligt bindande miljödirektiv som utgör grunden för olika miljölagar. Lagarna omsätts därefter till nationella förordningar som implementeras i alla EU-länder och övervakas av de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ekodesign av transformatorer är en sådan förordning av en energirelaterad produkt som ska energieffektiviseras och därmed bidra till att reducera koldioxidutsläppen. Kommissionen beräknar att förordningen kommer att spara 17 TWh och motsvarande mängd koldioxid till år 2025.

Här sätts förordningen i relation till Energimarknadsinspektionens regleringsskrivningar för 2016–2019 och rapporten ger tydliga rekommendationer för elnätbolagen att i framtiden upphandla energieffektiva och tillförlitliga transformatorer i ett mer energieffektivt elnät där mindre än 50 procent av förlusterna kommer från transformatorer.

Nyheter

Vi söker en projektledare med inriktning på elektrifiering i transportsektorn

Vi söker dig som vill hjälpa till med en av vår tids största utmaningar, elektrifieringen av transportsektorn.

13 sep 2019


Energiomställning för evigt?

– Energiomställningen kommer att pågå för evigt om vi inte accelererar utbyggnaden av grön energi. Just nu räcker inte investeringarna ens till för att täcka ökande efterfrågan, säger Laszlo Varro, chefsekonom på International Energy Agency (IEA).

11 sep 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:345

Författare

Thomas Fogelberg