Rapport

Avisningssystem för vindkraftverk

Att etablera vindkraft i områden där det förekommer nedisning ställer höga krav på att vindkraftverkets blad hålls fria från is. Här presenteras ett nytt system som har tagits fram för att mäta is på bladen och för att avisa bladen genom uppvärmning.

En prototyp av det nya systemet har testats på ett vindkraftverk i Jokkmokksliden. Resultaten visar att systemets principiella funktion är riktig och att det fungerar enligt den ursprungliga planen. För att avisningssystemet ska bli kommersiellt attraktivt och kundanpassat kommer ytterligare försök och trimning att krävas.

Nyheter

Disputerar i strömningslära

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Arash Soltani Dehkarqani har utvecklat experimentella och numeriska metoder för att mäta och bedöma hur Kaplanturbiner påverkas av förändrade driftförhållanden.

14 jan 2020


Sök spännande doktorandtjänst om provning av material

Strålsäkerhetsmyndigheten och Energiforsk finansierar nu en ny doktorandtjänst inriktad på att med ultraljudbaserade mätmetoder prova egenskaper för material inom kärnkraftindustrin.

7 jan 2020


Att försörja vägar med elkraft

Nu tar vi reda på hur elförsörjningen till olika typer av elvägar kan ordnas. Frågor att lösa handlar både om energibehov och effektuttag och om att kunna ansluta till elnät som har kapacitet.

17 dec 2019


Underlättar förnybar energi i nätet

Nu startar ett forskningsprojekt i programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet som med hjälp av elkvalitetsdata från några nätoperatörer ska utföra en automatiserad identifikation av grundorsaken till störningar i elnätet.

13 dec 2019


Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2018:467

Författare

Kjell Lindskog och Sven-Erik Thor