Rapport

Wind Turbine Performance Decline

Här har förändringar i prestanda för vindkraftverk i Sverige studerats. De första åren är produktionen närmast konstant, därefter minskar den. Vindkraftverk byggda före 2007 tappar i snitt 0,15 procentenheter per år, vilket motsvarar en energiförlust på ungefär 6 procent över hela livslängden.

Det som påverkar är en gradvis ökning av stilleståndstiden vilket är en tredjedel av kapacitetsminskningen, medan en försämrad effektivitet utgör den resterande delen. Men om man jämför med resultat från Storbritannien tappar svenska vindkraftverk betydligt mindre prestanda. 

Resultaten är ett första steg till att kunna identifiera orsaker till produktionsnedgång hos vindkraftverk. Målet är att kunna förbättra såväl konstruktionen som drift och underhåll av vindkraftverk för att maximera livstidsproduktionen.

Nyheter

Disputerar i strömningslära

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Arash Soltani Dehkarqani har utvecklat experimentella och numeriska metoder för att mäta och bedöma hur Kaplanturbiner påverkas av förändrade driftförhållanden.

14 jan 2020


Sök spännande doktorandtjänst om provning av material

Strålsäkerhetsmyndigheten och Energiforsk finansierar nu en ny doktorandtjänst inriktad på att med ultraljudbaserade mätmetoder prova egenskaper för material inom kärnkraftindustrin.

7 jan 2020


Att försörja vägar med elkraft

Nu tar vi reda på hur elförsörjningen till olika typer av elvägar kan ordnas. Frågor att lösa handlar både om energibehov och effektuttag och om att kunna ansluta till elnät som har kapacitet.

17 dec 2019


Underlättar förnybar energi i nätet

Nu startar ett forskningsprojekt i programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet som med hjälp av elkvalitetsdata från några nätoperatörer ska utföra en automatiserad identifikation av grundorsaken till störningar i elnätet.

13 dec 2019


Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:436

Författare

Jon Olauson & Mikael Bergkvist, Uppsala University. Per Edström, Sweco. Nils-Erik Carlstedt, Vindstat.