Slutsyntes 2018

Vindforsk slutsyntes

Vindforsks slutsyntes visar på bredden i forskningsprogrammet och vi hoppas att den kan öka intresset för resultaten från de olika projekten och för all den nya kunskap som forskningen bidrar till.

Vindforsk finansieras av Energimyndigheten tillsammans med kraftbolag, nätägare, projektörer och andra aktörer i vindkraftsindustrin. Programmet startade i januari 2001 och här redovisas resultat från den fjärde programperioden från år 2013 till och med det andra kvartalet 2018.

Vindforsk har framgångsrikt fört samman branschens behov av ny kunskap med kompetens och kreativitet i akademin. Programmet har erbjudit de olika aktörerna en unik möjlighet att samarbeta med högskolor och andra kvalificerade utförare.

Energibranschen står inför stora och spännande utmaningar. De resultat som presenteras här hoppas vi kan inspirera till nya idéer och kontakter i energibranschen. Trevlig läsning!