Vår styrelse

Energiforsks styrelse

Styrelsen består av representanter från våra ägare Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas.

Energiforsks styrelse har följande sammansättning:

Jan Samuelsson, ordförande
Ulf Moberg, för Svenska kraftnät, vice ordförande

Magnus Hemmingsson för Energiföretagen Sverige
David Hellström för Energigas Sverige
 
Mile Elez för samtliga ägare
Pernilla Winnhed, suppleant
Maria Malmkvist, suppleant 
Maria Jalvemo, suppleant