Vår styrelse

Energiforsks styrelse

Styrelsen består av representanter från våra ägare Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas.

Energiforsks styrelse har följande sammansättning:

Jan Samuelsson, ordförande
Ulf Moberg, för Svenska kraftnät, vice ordförande

David Hellström för Energigas Sverige
 
Mile Elez för samtliga ägare
Pernilla Winnhed, suppleant
Maria Malmkvist, suppleant 
Maria Jalvemo, suppleant