Program

Vindforsk

Vårt vindforskningsprogram ska ge ny kunskap för att projektera, bygga och driva nya vindkraftsanläggningar. Programmet drivs i samverkan med Energimyndigheten och ska underlätta anpassningen av anläggningar och kraftsystemet till en ökande andel vindkraft i Sverige.

Vi bedriver forskning inom områdena vindresurs, projektering och etablering, drift och underhåll samt vindkraft i elsystemet. Just nu har programmet 18 forskningsprojekt som handlar om allt ifrån avisning av vindkraftverk och underhåll av växellådor till frekvensreglering och syntetisk tröghet. Några projekt är en fortsättning på projekt från en tidigare programperiod, medan andra är helt nya.

Programmet, som drivs i samverkan med Energimyndigheten, startade i januari 2001 och är nu i sin fjärde programperiod som pågår mellan 2013 och andra kvartalet 2018.

Läs mer om de pågående projekten och ladda gärna ner rapporter med resultat och ny kunskap från alla avslutade projekt. 

Se filmen om Vindforsk och våra projekt:

Hänt inom programmet

Vågformer från vind- och solel

Att ansluta stora vindparker till elnätet påverkar nätet på olika sätt. Ett av de mer specifika fenomen som påverkas är distorsionen av spänningens och strömmens vågform, vilket ibland kallas "övertoner".

2 mar 2018 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Vindforskning som bidrar till 100 % förnybart

Kom, lyssna och mingla när forskare och näringsliv möts i samtal med fokus på ny kunskap på Vind 2017, Münchenbryggeriet i Stockholm i eftermiddag!

11 okt 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Vårda vindkraftparkerna

Vindkraftsägare lägger stora resurser inför att en vindkraftpark ska byggas. Och när anläggningen är på plats görs oftast bara planerad service. Ett nytt forskningsprojekt från Vindforsk visar hur man kan öka energiproduktionen i både driftsatta och framtida vindkraftverk genom att följa upp befintliga verk bättre.

22 nov 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Elmarknaden klarar mer vind och sol

Nu presenteras ny forskning om elmarknaden som kommer fram till att Sverige bör ha en avvaktande hållning till kapacitetsmekanismer, det vill säga system där leveranssäkerheten är definierad och där kraftföretagen får en ekonomisk ersättning för att hålla kapaciteten tillgänglig under tider när efterfrågan på el är som störst.

30 mar 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61

Uppdragsgivare

Energimyndigheten, EnergiNorge, Göteborg energi, Eolus, Vattenfall, Vestas, Siemens, Stena Renewable, Fred. Olsen Renewables, Ox2, EOn, Svenska kraftnät, Karlstad energi, Wallenstam, AQ System, Statkraft, Jämtkraft, Öresundskraft, Falkenberg energi, Vindin, ABB,Skellefteåkraft, WPD, Systecon och Tekniska verken i Linköping. 

Ladda ner