Program

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram

Programmet stödjer långsiktigt kraftindustrins dammsäkerhetspolicy. Arbetet genomförs sedan 1999 i samverkan med dammägare och Svenska Kraftnät, i deras roll som dammsäkerhetsfrämjande myndighet. Programmet har också ett omfattande internationellt utbyte.

Enligt kraftindustrins dammsäkerhetspolicy ska dammsäkerhetsarbetet bland annat kännetecknas av fortlöpande förbättringar, bedrivas i samverkan med berörda myndigheter och hållas på en god internationell nivå. En del i att stödja detta är det gemensamma utvecklingsarbete som bedrivs genom Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram.

Titta under rapporter för mer information om vilken ny kunskap som finns!  

Hänt inom programmet

Seminarium om dammätning

I mitten av februari genomför vi ett seminarium om dammätning för att diskutera hur mätningar kan användas som stöd för ett effektivt underhåll. Syftet är också att förbättra förståelsen för dammkonstruktionernas beteenden och för bedömningen av dammsäkerheten.

17 jan 2018


Ansvarig

Elin Hellmér
0704154807

Ladda ner