Program

Underhåll av elnät

Här formulerar och hittar vi lösningar inom underhåll av elnät. Det är framför allt när specifikt företagsanpassade lösningar inte är ekonomiskt försvarbara som gemensamma lösningar och utvecklingsprojekt med inriktning på de operativa nivåerna inom elnätsföretagen är aktuella.

Programmet är öppet för nya idéer och inrikt­ningar inom underhållsområdet. Vi kan besluta om att föra innovativa idéer vidare till användbara produkter när det finns intresse hos elnätsföretag och andra intressenter. Målet är att resultat och ny kunskap ska förbättra det tekniska och finansiella beslutsunderlaget vid val av satsningar för att upprätthålla eller höja prestandan i elnätet.

Inom forskningsprogrammet hanteras frågor kring förvaltningen av nätföretagets fysiska sy­stem- och anläggningstillgångar, men även andra tillgångar som skapar värde. Ämnesområdet sträcker sig över hela företagets verksamhet bland annat med strategisk för­valtningsplanering, riskhantering, ledar­skap, varumärkesvård och transparens mot andra ledningssystem.

Hänt inom programmet

Framgångsrikt program om elnät

I programmet Underhåll för elnät var det senaste styrgruppsmötet förlagt till Trondheim, där den norska forskningsorganisationen Sintef har sitt huvudkontor. Utöver mötet fick styrgruppens deltagare också tillfälle att besöka Sintef Energy Lab, ett modernt labb med stora möjligheter att forska om olika aspekter av energivärlden som till exempel vindkraft off shore och högspänningsteknik.

24 sep 2018


Lättare sagt än gjort att ersätta kreosot i stolpar

Seminariet Hållbara kraftledningsstolpar blev snabbt fulltecknat när kraftbolag, tillverkare och andra intressenter erbjöds ny kunskap om den senaste forskningen kring kraftledningsstolpar.

24 apr 2018


Forskning om underhåll ger bra utväxling

Elnäten utgör en kritisk infrastruktur och det finns ett samhällsansvar i att förvalta det värde som ligger i näten. Men utmaningarna inom underhållsområdet ökar på grund av åldrande elnät. Det handlar också om att mer kontrollutrustning tillförs och att regleringen av näten ständigt förändras.

19 mar 2018 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Nytt om arbete i elektriska och magnetiska fält

Det finns regler för hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska göras i miljöer där det finns elektriska och magnetiska fält. Nu finns det en helt ny rapport som förklarar vad Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter betyder för energiföretagen och hur man ska mäta och beräkna nivåer och förebygga exponering.

16 jun 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Tydliga regler om ekodesign av transformatorer

Nu måste elbranschens transformatorer bli mer energieffektiva. Transformatorer med höga förluster får inte längre tillverkas inom EU eller föras in i EU. Kommissionen beräknar att en ny förordning ska spara 17 TWh och motsvarande mängd koldioxid.

27 feb 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Lennart Kjellman
08-677 27 58

Uppdragsgivare

ABB AB, Bodens Energi Nät AB, Borås Energi Nät AB, C4 Elnät AB, Elinorr Ekonomisk förening, Ellevio AB, Eskilstuna Energi & Miljö AB, Falu Elnät AB, Göteborg Energi AB, Jämtkraft Elnät AB, Jönköping Energi Nät AB, Karlstads El- och Stadsnät AB, Karlstads El- och Stadsnät AB, Kraftringen Nät AB, Kungälv Energi AB, Luleå Energi Elnät AB, Mälarenergi Elnät AB, Nacka Energi AB, Pite Energi, Skellefteå Kraft Elnät AB, Svenska Kraftnät, Tekniska Verken i Linköping Nät AB, Umeå Energi Elnät AB, Vattenfall Eldistribution AB och Öresundskraft AB