Program

Anläggningskostnadsindex för vattenkraft

Här tar vi två gånger varje år fram ett aktuellt index för hur stor anläggningskostnaden är för ett vattenkraftverk. Syftet är att energibolagen ska kunna bedöma kostnadsnivån för olika typer av arbeten i sina kraftstationer.

Anläggningskostnadsindex är också till nytta i samband med att man handlar upp försäkringar för att kunna värdera försäkringspremien. Detta index redovisar kostnader för bergarbeten, jordarbeten, betongarbeten, mekanisk utrustning, elektrisk utrustning samt totalindex för anläggningar ovan jord och för anläggningar under jord.

De kostnader som visas baseras bland annat på:

  • Entrepenadindex E84 för husbyggnad och anläggning
  • Kopparpriset från London Metal Exchange
  • Statistiska meddelanden från Statistiska centralbyrån, SCB 

 

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35

Ladda ner