Program

Hydrologiskt utvecklingsarbete

I det här programmet tar vi fram ny kunskap och utvecklar metoder för att förbättra de prognoser som ska förutsäga tillrinningen av vatten för vattenkraft.

Just nu genomförs projekt för att förbättra indata, för att utveckla modeller och för att mäta snö på ett bättre sätt. Programmet Hydrologiskt utvecklingsarbete, förkortat HUVA, innehåller också standardisering, omvärldsbevakning och utbildningsverksamhet inom området vattenkrafthydrologi. Det handlar till exempel om den årliga HUVA-dagen och om kursen inom vattenkrafthydrologi som genomförs för att sprida ny kunskap, utveckla befintliga metoder och förbättra de prognoserna. Kursen vänder sig till medarbetare inom industrin som vill veta mer om hur prognosarbetet kan utvecklas och förbättras.

 

Ansvarig

Fredrik Martinsson
08-677 27 57