17 - 18 mar, Älvkarleby

Kraftindustrins betongdag 2020

Temat för 2020-års seminarium är betongreparationer. Arrangemanget vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med betongkonstruktioner inom vattenkraft- och kärnkraftsindustrin.

Det läggs stora resurser på att reparera våra vattenkraft- och kärnkraftverk. Därför är det viktigt att hitta effektiva metoder för att planera, genomföra och följa upp de åtgärder som görs.

Betongdagen ordnas av Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft samt Vattenfall. Arrangemanget hålls på Älvkarlebylaboratoriet i Älvkarleby.

Preliminärt program

17 mars

17.00

Registrering samt visning av Älvkarlebylaboratoriet

17.45

Mingel och fördrink på Älvkarlebylaboratoriet

19.00

Gemensam middag

18 mars

Registrering och kaffe

Inledning
Monika Adsten, Energiforsk

Förebyggande underhåll på betongkonstruktioner
Johan Silfwerbrand, KTH

Acceptanskriterier för en effektiv förvaltning av betongkonstruktioner i vattenkraft- och kärnkraftverk
Manouchehr Hassanzadeh, Sweco

Spruckna anläggningskonstruktioner i betong – en vägledning för systematisk förvaltning
Erik Nordström, Vattenfall

Avverkningsmetoder och förberedelser inför reparationer
Entreprenör

Lunch

Injektering i en urlakad betongdamm – en blick i dammens inre
Martin Rosenqvist, AFRY

Reparation och underhåll av betongdammar – Internationell utblick
Finn Midböe, Hydro Terra Ingenjörer AB

Ringhals Midlife åtgärder i Hamn och Kassun
Johanna Spåls och Magnus Persson, Ringhals

Kaffe

Reparationer i Håverud och Billingsfors
Christian Bernstone, Vattenfall

Reparation av kylvattenkanal
Erik Hansson, OKG

Plats för ytterligare presentation

Avslut

Kontakta Monika Adsten om du är intresserad av att tala under seminariet.

Pris och anmälan

Deltagande i hela konferensen 17-18 mars kostar 2000 kr + moms och deltagande i enbart seminariet den 13 mars kostar 1300 kr + moms. Om du anmäler dig senast 28/2 får du 500 kr i rabatt och betalar 1500/800 kr. Avgiften betalas med kort i samband med anmälan.

Välkommen att anmäla dig här!

Konferenser