Rapport

Tillväxteffekter av asktillförsel efter helträdsuttag på fastmark

Det här projektet har studerat hur asktillförsel påverkar planterade granplantor på föryngringsytor där avverkning gjorts med helträdsuttag, d.v.s. såväl stammar som grenar och toppar har tagits ut ur skogen. Inte i något av de tre försöken fanns påvisbara skillnader för plantornas överlevnad och tillväxt vid senaste mätningarna efter 2–6 år, varken av helträdsuttag eller asktillförsel. Betydligt längre observationstid krävs för att kunna ge praktiska rekommendationer.

Varken överlevnad eller tillväxt för granplantor påverkades under de tre första åren efter plantering i ett försök där aska tillfördes i den föregående generationen äldre skog 19 år innan den avverkades. Även här behövs längre observationstid.

Ett försök i gallringsskog visade att asktillförsel kan öka stamtillväxten på bördig skogsmark, mest troligt som en indirekt effekt av askans påverkan på kvävetillgången i marken. Tillväxtökningens varaktighet behöver följas under längre tid.

Nyheter

Ny kärnkraftsteknologi på väg

En viktig del i kärnkraftindustrins framtid handlar om att utveckla små modulära reaktorer. De tekniska detaljerna är ganska väl utvecklade. Utmaningarna handlar nu om politiska vägval och om att skapa standardiserade regelverk.

4 dec 2019


Nu startar Svenskt vattenkraftcentrums forskarskola igen!

De första kurserna hålls på Luleå Tekniska Universitet i början av december. Missa inte att informera dina studenter och kollegor om möjligheten att få en introduktion till hydraulisk design och tribologi. Det finns fortfarande några platser kvar!

21 nov 2019


Systemtjänster ingår i kostnaden för el

Energiforsk drar nu igång ett projekt för att ta reda på de aktuella kostnaderna för olika kraftslag som underlag för kommande investeringar. Den här gången ska också systemtjänster värderas.

13 nov 2019


Idén som blev en världsomspännande standard

Under ett fullsatt seminarium om vikten av standarder inom energiområdet, fick vi som hade förmånen att vara där veta hur en grön standard för landanslutning av el till fartyg har tagits fram efter en spontan idé.

11 nov 2019


Våga testa digital teknik

Ebba Löfblad, som är analytiker på Profu, talade igår om efterfrågeflexibilitet och digitalisering på ett frukostseminarium som Linköpings universitet arrangerar tillsammans med Energiforsk.

8 nov 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2016:326

Författare

Ulf Sikström, Lars Högbom, Staffan Jacobson