Rapport

Tillväxteffekter av asktillförsel efter helträdsuttag på fastmark

Det här projektet har studerat hur asktillförsel påverkar planterade granplantor på föryngringsytor där avverkning gjorts med helträdsuttag, d.v.s. såväl stammar som grenar och toppar har tagits ut ur skogen. Inte i något av de tre försöken fanns påvisbara skillnader för plantornas överlevnad och tillväxt vid senaste mätningarna efter 2–6 år, varken av helträdsuttag eller asktillförsel. Betydligt längre observationstid krävs för att kunna ge praktiska rekommendationer.

Varken överlevnad eller tillväxt för granplantor påverkades under de tre första åren efter plantering i ett försök där aska tillfördes i den föregående generationen äldre skog 19 år innan den avverkades. Även här behövs längre observationstid.

Ett försök i gallringsskog visade att asktillförsel kan öka stamtillväxten på bördig skogsmark, mest troligt som en indirekt effekt av askans påverkan på kvävetillgången i marken. Tillväxtökningens varaktighet behöver följas under längre tid.

Nyheter

Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Värdens mest undersökta borrhål

För att öka kunskapen om att lagra och utvinna energi ur berggrunden behövs både teoretiska studier och praktiska tester. I Linköping utvecklar nu en grupp forskare och experter med olika inriktning tekniken med lagring av värme.

22 jul 2019


Vi ställde några frågor till vår vd Markus Wråke

Nu har halva 2019 gått. Vad har varit särskilt roligt under det här halvåret tycker du? –Jag skulle nog säga Greta Thunbergs förmåga att föra upp klimatfrågan till högsta politiska nivå i världen. Även om det är för tidigt att avgöra om det är en historisk vändpunkt i hur klimatfrågan behandlas, så är jag enormt imponerad av vad hon har åstadkommit.

29 jun 2019


Bli praktikant hos oss!

Vill du pröva hur det är att arbeta i energibranschens framkant och samtidigt vara beredd att hugga in där det behövs? Kanske går du en utbildning inom energi och miljö och vill ta ett sabbatsår, eller står i begrepp att välja utbildning och vill jobba ett tag.

26 jun 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2016:326

Författare

Ulf Sikström, Lars Högbom, Staffan Jacobson