Projekt

Soft-sensor för rostförbränning

Energiproduktion från biomassa och hushållsavfall sker framför allt i rosterpannor. En rosterpanna har ett komplext dynamiskt beteende som är viktigt att förstå väl för att kunna designa pannans reglersystem.

Med hjälp av en soft-sensor som kan uppskatta kritiska processvariabler kan pannregleringen förbättras. Det i sin tur innebär en högre drift- och bränsleflexibilitet – en reducerad Minsta Stabil Generation MSG, en maximerad bränsleomsättning, en förbättrad hantering av förbränningsstörningar och snabbare lastförändringar.

Referensgrupp
Till projektet finns en referensgrupp knuten bestående av: 
André Hallberg, E.ON
Per Johnsson, Sweco
Nader Padban, Vattenfall
Per Eriksson, Göteborg Energi
Fredrik Johansson, Holmen Paper
Martin Råberg, E.ON

Projektnummer
43455-1

Om projektet

Projektledare

Stéphane Velut Modelon AB

Tid

januari 2017 - april 2018