Rapport

Krafttag ål 2011-2014 slutrapport

Åtgärder, forskning och utveckling

Krafttag ål är ett program som genomförts i samverkan mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten. Verksamheten initierades 2011 och innehöll två delar; en åtgärdsdel och en del med forskning- och utveckling. Två typer av åtgärder har genomförts inom programmet. Lekvandrande ålar har fångats, transporterats förbi kraftverken och släppts nedströms det nedersta kraftverket. Åtgärden har genomförts i Göta älv, Lagan, Motala ström och Mörrumsån. Importerade ålyngel har satts ut i Västerhavet som en kompensatorisk åtgärd. Åtta forsknings- och utvecklingsprojekt har bedrivits, varav flera innehöll fältstudier. Projekten har höjt kunskapsläget vad gäller överlevnaden för ål vid passage av kraftverk samt visat på möjligheter och utmaningar med tekniska lösningar för nedströmspassage. Ett nytt modellverktyg som beräknar överlevnad för ålpassage vid vattenkraftverk finns tillgängligt.

Nyheter

Här förbereds digitalisering i vattenkraft

Digitaliseringen är på väg in i energibranschen med stora kliv. Ett nytt referenssystemet kan underlätta omställningen. Det blev tydligt under utbildningen i hur standarden fungerar då deltagarna också fick möjlighet att tillämpa den praktiskt.

16 okt 2019


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Projektledare fossilfria transporter

Vi söker dig som vill jobba med en av vår tids största utmaningar – en fossilfri transportsektor. Är du effektiv och drivande i att hitta lösningar genom att samverka och sprida ny kunskap så är du kanske den vi letar efter!

13 sep 2019


Energiomställning för evigt?

– Energiomställningen kommer att pågå för evigt om vi inte accelererar utbyggnaden av grön energi. Just nu räcker inte investeringarna ens till för att täcka ökande efterfrågan, säger Laszlo Varro, chefsekonom på International Energy Agency (IEA).

11 sep 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2015:104

Författare

Sara Sandberg