Rapport

Studier av ålbestånd och ålmigration med fiskräknare

Data från sju olika kontrollstationer med fiskräknare i sex vattendrag har här analyserats för att få fram kunskap om hur befintliga fiskräknare kan fungera för att registrera ålens vandring. Resultaten visar när och hur ålen vandrar beroende på temperatur, vattenflöde och tid på dygnet.

Med hjälp av den kunskapen går det att bestämma var och hur räknare ska placeras för att registrera ål på ett bra sätt, exempelvis i befintliga fiskvägar där en relativt hög andel av flödet passerar genom fiskvägen och räknaren. Analysen visar att vuxen ål går att registrera på ett bra sätt i fiskräknare med kamera.

Rapporten pekar på att det finns goda förutsättningar att övervaka ett bestånd ål genom att skapa en kontroll­station som är anpassad för nedvandrande fisk där majoriteten av utvandrande vuxna ålar passerar och kan räknas med fiskräknare. Resultaten ger värdefull informa­tion om storleken av ålbeståndet i ett avrinningsområde och hur beståndet förändras över en längre tidsperiod.

Nyheter

Här förbereds digitalisering i vattenkraft

Digitaliseringen är på väg in i energibranschen med stora kliv. Ett nytt referenssystemet kan underlätta omställningen. Det blev tydligt under utbildningen i hur standarden fungerar då deltagarna också fick möjlighet att tillämpa den praktiskt.

16 okt 2019


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Projektledare fossilfria transporter

Vi söker dig som vill jobba med en av vår tids största utmaningar – en fossilfri transportsektor. Är du effektiv och drivande i att hitta lösningar genom att samverka och sprida ny kunskap så är du kanske den vi letar efter!

13 sep 2019


Energiomställning för evigt?

– Energiomställningen kommer att pågå för evigt om vi inte accelererar utbyggnaden av grön energi. Just nu räcker inte investeringarna ens till för att täcka ökande efterfrågan, säger Laszlo Varro, chefsekonom på International Energy Agency (IEA).

11 sep 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:447

Författare

Anders Eklöv, Mats Hebrand & Viktor Hebrand