Mål och vision

Programmets mål och vision

Målet är att svenska energiföretag ska kunna påverka utformning och tolkning av nya standarder så att de anpassas till svenska förhållanden.

Ladda ner

Strategi
docx 26,0 kB