Mål och vision

Mål och vision

Målsättningen för programmet är att kunna påverka framtagningen av nya standarder så att specifika svenska förhållanden beaktas och att sprida information och rapporter från verksamheten.