Rapport

Harmonics and Wind Power

Här behandlas ett antal aspekter relaterade till vågformsdistorsion i samband med vindkraftverk. Forskarna har kartlagt problemen och även tillämpat och utvecklat metoderna för att begränsa distorsion.

Kunskapen har ökat särskilt när det gäller spridningen av övertoner genom vindparkerna. Det handlar om en spridning från turbinerna till det offentliga nätet, mellan olika turbiner och från det offentliga nätet till uppsamlingsnätet.

Kunskapen har tillämpats speciellt på effekten av kondensatorpåkopplingar på vindkraftsanläggningar och på spridning av olika typer av störningar från solcellsinstallationer till lågspänningsnätet.

Nyheter

Disputerar i strömningslära

Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Arash Soltani Dehkarqani har utvecklat experimentella och numeriska metoder för att mäta och bedöma hur Kaplanturbiner påverkas av förändrade driftförhållanden.

14 jan 2020


Sök spännande doktorandtjänst om provning av material

Strålsäkerhetsmyndigheten och Energiforsk finansierar nu en ny doktorandtjänst inriktad på att med ultraljudbaserade mätmetoder prova egenskaper för material inom kärnkraftindustrin.

7 jan 2020


Att försörja vägar med elkraft

Nu tar vi reda på hur elförsörjningen till olika typer av elvägar kan ordnas. Frågor att lösa handlar både om energibehov och effektuttag och om att kunna ansluta till elnät som har kapacitet.

17 dec 2019


Underlättar förnybar energi i nätet

Nu startar ett forskningsprojekt i programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet som med hjälp av elkvalitetsdata från några nätoperatörer ska utföra en automatiserad identifikation av grundorsaken till störningar i elnätet.

13 dec 2019


Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2018:469

Författare

Daphne Schwanz, Math Bollen, Luleå University of Technology