Rapport

Accelererade långtidsstabilitetstester på solcellsmoduler

Tillverkningskostnaden för solcellsmoduler kan sänkas avsevärt om den traditionella lödningen byts ut mot en tejp som fogar samman enskilda solceller till solcellsmoduler. Tejpen leder till att mängden silver i den grid som samlar in ström från solcellens framsida kan reduceras med mellan 25 och 50 procent.

Andra fördelar med tejpen är att temperaturen vid sammanfogningen av solcellerna kan sänkas radikalt från ca 240 grader till 150 grader. Det leder till minskad risk för sprickbildning i solcellerna och ökad tolerans mot termisk stress i solcellsmodulen. Sammantaget gör detta att solcellens livslängd ökar, vilket i sin tur ger en högre elproduktion och i slutändan ett lägre pris på den producerade solelen.

En solcells livslängd är omkring 25 år. Under den tiden utsätts den för mycket stress i form av temperaturskiftningar, fukt och UV-strålning. För att säkerställa att tejpen som används för att sammanfoga solcellerna i modulen är robust nog, har ett antal tester genomförts.

Nyheter

Asoos Rasool med stort engagemang för FoU

Vid senaste mötet i Energiforsks forskningsråd för elnät, vindkraft och solel valdes Asoos Rasool från Mälarenergi till ny ordförande. Rådet är energibranschens arena för diskussioner, prioriteringar och beslut om finansiering av gemensam FoU.

13 nov 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Kompetensöverföring mellan generationer

Årets konferens om vibrationer i kärnkraften var en utmärkt möjlighet för överföring av kompetens mellan olika generationer. Ett intressant program varvades med möten och diskussioner mellan allt från pensionerade nestorer till nybakade ingenjörer från kärnkraftverk, tillverkare, forskningsinstitutioner och konsultföretag.

9 nov 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Förbereder energisektorn för den digitala utvecklingen

Nu startar Energiforsk ett nytt projekt kring digitalisering i energisektorn. Syftet är att förbereda aktörerna inom energiområdet för de möjligheter som öppnas med den ökade digitaliseringen och samtidigt visa på ett antal utmaningar.

25 okt 2017


Spännande samverkan

Energiforsk kommer att samverka med Grön Bostad Stockholm och Smart City Sweden för att utveckla innovationer kring affärer, teknik och hållbara städer.

18 okt 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Nytt verktyg för kostnads-nyttoanalys i vattenkraften

Forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten håller utbildningar för de som arbetar med vattenkraftens miljöfrågor på företag och myndigheter.

13 okt 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:378

Författare

Jonas Buddgård