Rapport

Accelererade långtidsstabilitetstester på solcellsmoduler

Tillverkningskostnaden för solcellsmoduler kan sänkas avsevärt om den traditionella lödningen byts ut mot en tejp som fogar samman enskilda solceller till solcellsmoduler. Tejpen leder till att mängden silver i den grid som samlar in ström från solcellens framsida kan reduceras med mellan 25 och 50 procent.

Andra fördelar med tejpen är att temperaturen vid sammanfogningen av solcellerna kan sänkas radikalt från ca 240 grader till 150 grader. Det leder till minskad risk för sprickbildning i solcellerna och ökad tolerans mot termisk stress i solcellsmodulen. Sammantaget gör detta att solcellens livslängd ökar, vilket i sin tur ger en högre elproduktion och i slutändan ett lägre pris på den producerade solelen.

En solcells livslängd är omkring 25 år. Under den tiden utsätts den för mycket stress i form av temperaturskiftningar, fukt och UV-strålning. För att säkerställa att tejpen som används för att sammanfoga solcellerna i modulen är robust nog, har ett antal tester genomförts.

Nyheter

Användbart för att möta affärsrisker

Det är viktigt att förbereda sig på förändringar i omvärlden – varierande energipriser, skatter, styrmedel, tekniska förändringar och frågor om nät och distribution. Att förvalta företagets tillgångarpå ett bra sätt innebär en bättre kontroll och leder till stora ekonomiska besparingar.

19 jun 2018


Energiforsk till nya höjder med Elin

I dag välkomnar vi Elin Hellmér till oss på Energiforsk. Elin kommer i första hand att jobba med forskningsfrågor inom vattenkraft som leder till ny kunskap om miljö, dammsäkerhet, hydrologi och betong.

1 jun 2018


Webbsänd konferens om digitalisering

Följ vår konferens om digitaliseringen som förändrar energisektorn via webben på torsdag förmiddag!

14 maj 2018


Ständigt utbyte av erfarenheter

Ett viktigt projekt i forskningsprogrammet Smarta elnät handlar om att införa en standard för automation i eldistributionsnätet. Projektet genomför regelbundna nätverksträffar där nyheter och erfarenheter sprids och diskuteras i energibranschen.

9 maj 2018


Projektidéer om energiaska senast 1 juni

Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton aska som en del i det svenska energisystemet. Att utnyttja askor som en resurs i stället för att deponera bidrar till långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga energisystem baserade på förnybara bränslen. Nu uppmuntrar vi projektutförare att lämna forskningsförslag.

3 maj 2018


Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:378

Författare

Jonas Buddgård