Rapport

Accelererade långtidsstabilitetstester på solcellsmoduler

Tillverkningskostnaden för solcellsmoduler kan sänkas avsevärt om den traditionella lödningen byts ut mot en tejp som fogar samman enskilda solceller till solcellsmoduler. Tejpen leder till att mängden silver i den grid som samlar in ström från solcellens framsida kan reduceras med mellan 25 och 50 procent.

Andra fördelar med tejpen är att temperaturen vid sammanfogningen av solcellerna kan sänkas radikalt från ca 240 grader till 150 grader. Det leder till minskad risk för sprickbildning i solcellerna och ökad tolerans mot termisk stress i solcellsmodulen. Sammantaget gör detta att solcellens livslängd ökar, vilket i sin tur ger en högre elproduktion och i slutändan ett lägre pris på den producerade solelen.

En solcells livslängd är omkring 25 år. Under den tiden utsätts den för mycket stress i form av temperaturskiftningar, fukt och UV-strålning. För att säkerställa att tejpen som används för att sammanfoga solcellerna i modulen är robust nog, har ett antal tester genomförts.

Nyheter

Konferens om digitaliseringen som förändrar energisektorn

Nu bjuder Energiforsk och Forum för smarta elnät in till en konferens om den digitala utvecklingen inom energisektorn. Hur kan vi förbereda oss och dra nytta av utvecklingen?

23 feb 2018


Människans roll i energisystemet

Det finns en vision om smarta elnät som förutsätter att hushållen aktivt ska medverka genom att använda ny teknik och att balansera sin elanvändning. Men det saknas kunskap om hur tekniken för smarta elnät ska designas och implementeras för att passa in i människors vardag visar en ny studie.

20 feb 2018


Framtidens medarbetare på besök

Härom kvällen bjöd vi tillsammans med branschorganisationen Energiföretagen Sverige in energistudenter och nysvenska energiingenjörer till mingel och samtal om forskning, innovation och jobbmöjligheter i energibranschen.

14 feb 2018


Sökes: projektledare energi och miljö

Energiforsks portfölj inom vattenkraft är bred och omfattande. Projekten resulterar i ny kunskap inom miljö, dammsäkerhet, hydrologi och betong. Den största satsningen är Svenskt vattenkraftcentrum, med visionen att vara en av världens ledande utbildnings- och forskningsmiljöer inom vattenkraft och dammar.

1 feb 2018 - Vattenkraft och kärnkraft


Digitalisering ett viktigt verktyg

Det var fullsatt när Energiforsks årliga kärnkraftkonferens genomfördes på temat digitalisering i förra veckan. Konferensen gav många konkreta exempel på vad begreppet digitalisering kan innebära i praktiken.

30 jan 2018


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:378

Författare

Jonas Buddgård