Rapport

Accelererade långtidsstabilitetstester på solcellsmoduler

Tillverkningskostnaden för solcellsmoduler kan sänkas avsevärt om den traditionella lödningen byts ut mot en tejp som fogar samman enskilda solceller till solcellsmoduler. Tejpen leder till att mängden silver i den grid som samlar in ström från solcellens framsida kan reduceras med mellan 25 och 50 procent.

Andra fördelar med tejpen är att temperaturen vid sammanfogningen av solcellerna kan sänkas radikalt från ca 240 grader till 150 grader. Det leder till minskad risk för sprickbildning i solcellerna och ökad tolerans mot termisk stress i solcellsmodulen. Sammantaget gör detta att solcellens livslängd ökar, vilket i sin tur ger en högre elproduktion och i slutändan ett lägre pris på den producerade solelen.

En solcells livslängd är omkring 25 år. Under den tiden utsätts den för mycket stress i form av temperaturskiftningar, fukt och UV-strålning. För att säkerställa att tejpen som används för att sammanfoga solcellerna i modulen är robust nog, har ett antal tester genomförts.

Nyheter

Framtidens lager för värme och kyla

Termiska energilager kommer att spela en stor roll i många fjärrvärmesystem fram över. Energiforsks workshop ”Borrhålslager för morgondagens fjärrvärme” drog ett hundratal deltagare från olika delar av världen.

24 sep 2018


Nytt samarbete för att lösa effektbristen

Energiforsk deltar i ett samarbete med Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät i EU-projektet CoordiNet. Syftet är att finna lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det svenska elnätet.

19 sep 2018


Biogas i den cirkulära ekonomin

Energiforsk har varit huvudförfattare till en rapport om vilken roll biogas och anaerob rötning har i den cirkulära ekonomin. Rapporten har skrivits tillsammans med kollegor från Danmark, Norge och Finland.

29 aug 2018


SMHI testar bättre vårflodsprognoser

Nu finns det nya resultat från en statistisk multimetodmodell för beräkning av vårfloden i olika områden i Sverige som kan förbättra prognoserna avsevärt.

23 aug 2018


Spännande vecka med Gasakademin

Sommarskolan Gasakademin, som pågår den här veckan, arrangeras i år på idylliska Ängavallen i sydvästra Skåne. Utbildningen har lockat tretton doktorander och unga professionella inom gasbranschen i Sverige och Danmark.

16 aug 2018


Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:378

Författare

Jonas Buddgård