Program

Digitalisering i energisektorn

Digitaliseringen lägger nu grunden för en närmast disruptiv förändring av vårt samhälle. Utvecklingen inom artificiell intelligens, Internet of things, blockkedjetekniken, avancerad automation och robotisering kan komma att påverka energisektorn i grunden. Hur kan energisektorn förbereda sig och dra nytta av utvecklingen?

Det här projektet omfattar en fördjupad genomgång av utvecklingsfronten inom ett antal teknikområden med koppling till den digitala utvecklingen. Med detta som utgångspunkt analyseras sedan specifikt hur utveckling kan komma att påverka och förändra förutsättningarna inom energisektorn.

Det handlar om att göra en fördjupad analys och dialog om hur aktörerna inom energiområdet kan förbereda sig för de utmaningar som väntar och samtidigt ta till vara nya möjligheter. Viktiga aspekter är frågeställningar om IT- säkerhet och sårbarhet, men också gränssnitt och kompabilitet.

Vårt mål är att bidra till att stärka och påskynda den digitala utvecklingen inom energisektorn.

Hänt inom programmet

Förbereder energisektorn för den digitala utvecklingen

Nu startar Energiforsk ett nytt projekt kring digitalisering i energisektorn. Syftet är att förbereda aktörerna inom energiområdet för de möjligheter som öppnas med den ökade digitaliseringen och samtidigt visa på ett antal utmaningar.

25 okt 2017


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59