Program

Uppföljning av återvandrande lax

Projektet Funktionella metoder för odling av fysiologiskt naturanpassad laxsmolt har utvecklat nya metoder för att odla smolt, det vill säga ungar av laxfisk som är färdiga att utvandra. Målet är att få fram laxsmolt av högre kvalitet vilket gör att möjligheten för laxen att överleva i havet ökar.

Forskningsarbetet går ut på att märka och sätta ut specialbehandlad fisk tillsammans med kontrollgrupper av fisk. Laxsmolten sätts ut i Luleälven, Umeälven och Dalälven. Den märkta fisken följs senare upp när den återvänder till älvarna. Och för att kunna dra säkra slutsatser av hur metoderna fungerar och ska tillämpas genomförs nu en fortsatt uppföljning fram till 2017.

 

 

 

Ansvarig

Sara Sandberg
08-677 27 28

Uppdragsgivare

Svenska vattenkraftföretag och Havs och Vattenmyndigheten.