Program

Elmarknadens funktion och roll i samhället EFORIS

Här tar vi fram ny kunskap om den förväntade utvecklingen av den framtida svenska och nordiska elmarknaden. Satsningen fokuserar på elmarknadens betydelse och roll i samhällsekonomin och hur en utvecklad marknad kan göra det möjligt att ha såväl konkurrenskraft som en hållbar utveckling.

Under de närmaste åren förväntas en rad energipolitiska beslut som på olika sätt påverkar elmarknaden och dess funktion. Politiker, myndigheter, energiföretag och deras kunder behöver därför ny och djupgående kunskap och insikt i den förväntade utvecklingen och effekterna av de förändrade regelverken.  

Förändringar av regelverk och marknadsmässiga förutsättningarna på elmarknaden berör komplexa frågeställningar såväl i ett mer övergripande system- och samhällsperspektiv som i mer grundläggande detaljer. En djupgående insikt om elmarknadens roll och funktion är helt avgörande för att de beslut som fattas ska vara väl avvägda och få avsedd verkan. Programmet har arbetsnamnet EFORIS. 

Forskningen involverar ett tiotal mycket välrenommerade svenska och internationella forskare som ska ta fram ny kunskap om:

  • Förutsättningarna för elmarknadens framtida funktion
  • Effekterna av nya krav och förändrade villkor
  • Kostnadseffektiva vägval och nödvändiga åtgärder för att nå uppsatta mål
  • Samhällsekonomiska effekter och konsekvenser för elmarknadens aktörer av tänkbara eller planerade förändringar
  • Design av centrala institutioner och regelverket på elmarknaden för att på ett kostnadseffektivt sätt nå uppsatta mål

 

Hänt inom området

Förändring redan på väg

Under rubriken Elmarknaden är splittrad – vad kan göras? talade Malcolm Keay, senior forskaren från Oxford under EFORIS-programmets konferens Energy or Capacity "När utvecklingen av elmarknaden diskuteras tar man inte hänsyn till att hela elmarknadens affärslogik vänts upp och ned och att en förändring redan är på väg!"

29 nov 2016


Nytt om vindkraftens marknadsvärde

En ny studie har analyserat vindkraftens marknadsvärde för ett kraftsystem med en stor andel vattenkraft, som i vårt svenska elsystem. Resultaten visar att vattenkraften hjälper till att minska det värdetapp som annars uppstår när vindkraften byggs ut inom en elmarknad.

3 maj 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Uppdragsgivare

E.ON, Fortum, Göteborg Energi, Jämtkraft, Karlstad Energi, Malungs Elnät, Nacka Energi, Nord Pool, Oskarshamn Energi, Ronneby Miljö & Teknik, Skellefteå Kraft, Svenska kraftnät, Svenskt Näringsliv, Sölvesborg Energi och Vatten, Teknikföretagen, Tekniska Verken i Linköping, Varberg Energi, Vattenfall, Vetlanda Energi och Teknik, Öresundskraft och Österlens Kraft.