Sök bland våra rapporter. Search for our research reports.

Här kan du söka bland alla våra forskningsrapporter. De som kommer från ett pågående forskningsprogram finns också listade där programmet presenteras. Sökfunktionen är under utveckling.

Söka går idag att göra på titel, rapportnummer, författare och nyckelord (nyckelord läggs in undan för undan). Filterfunktionen fungerar endast på rapporter med egen rapportsida dvs framför allt de som är inlagda från och med 2015.

Om du inte hittar en rapport så kan det bero på att den ännu inte är flyttad från Elforsk, SGC och andra databaser. Hör i så fall av dig till den som är programansvarig för det forskningsprogram eller forskningsområde som det gäller.  

You can search for title, report number, author and keywords (keywords are entered gradually). The filter function works only on reports issued from 2015 and onwards. If you can not find a report, it might not have been moved from Elforsk, SGC and other databases yet. Then please contact the person responsible for the research programme or project.